Als team profileren wij ons naar de specifieke doelgroep van

kinderen met Leer & Ontwikkelingsproblemen.


Vanuit een multidisciplinair therapie-aanbod, trachten wij antwoord en hulp te bieden voor

Leer-& Bewegingsontwikkelingsproblemen

bij kinderen tussen 0 en +/- 16 jaar.

Therapeutisch Team

voor Kinderen